פרופיל זכאי להנחה

בהתאם להנחיות משרד התחבורה ישנם נוסעים אשר זכאים להנחה או נסיעה ללא עלות בתחבורה הציבורית, לדוגמה: נוער, אזרחים ותיקים, סטודנטים וכו'.

בהתאם להנחיות משרד התחבורה ישנם נוסעים אשר זכאים להנחה או נסיעה ללא עלות בתחבורה הציבורית, לדוגמה: נוער, אזרחים ותיקים, סטודנטים וכו'.

נוסעים הזכאים להנחות בנסיעה בתחבורה הציבורית יוכלו לקבל אותן בהתאם לפרופיל הנוסע שיבחרו ולאחר העלאת המסמכים המתאימים ואישורם.

נוסעים הזכאים להנחות בנסיעה בתחבורה הציבורית יוכלו לקבל אותן בהתאם לפרופיל הנוסע שיבחרו ולאחר העלאת המסמכים המתאימים ואישורם.

סטודנטים

גובה ההנחה 33%

מסמכים נדרשים:

 • תעודת זהות
 • אישור לימודים ממוסד לימודים לשנת הלימודים הנוכחית
 • תעודת סטודנט

נכה

גובה ההנחה 33%

מסמכים נדרשים:

 • תעודת זהות ובנוסף,
 • תעודת נכה/מכתב מטעם ביטוח לאומי; או
 • תעודת חבר בארגון נכי צה"ל מטעם האגף לשיקום במשרד הביטחון עם נכות רפואית בשיעור 50 אחוזים ומעלה; או
 • תעודה חבר בארגון נפגעי פעולות איבה עם נכות רפואית בשיעור 50 אחוזים ומעלה

זכאי ביטוח לאומי

גובה ההנחה 33%

מסמכים נדרשים:

 • אישור ביטוח לאומי על קבלת קצבאות או השלמת הכנסה (כולל תאריך ותוקף).

נוער עד גיל 18

גובה ההנחה 50%

מסמכים נדרשים:

 • תעודת זהות של הורה הנער
 • ספח ת.ז של הורה הנער עם פרטיו של הנער, אשר מעידה על גילו מתחת ל 18 שנים או תעודת זהות של הנער המעידה כי גילו מתחת ל 18 שנים.

אזרחים ותיקים

(בהתאם לגיל הפרישה הקבוע בחוק)
גובה ההנחה 50%

מסמכים נדרשים:

 • תעודת זהות או רישיון נהיגה או דרכון ישראלי או תעודת אזרח ותיק עם תמונה

פרופילים שזכאים לנסיעות חינם

עיוורים

גובה ההנחה 100%

מסמכים נדרשים:

 • תעודת זהות ובנוסף,
 • תעודת עיוור/ לקוי ראיה מטעם משרד הרווחה

חברי כנסת

גובה ההנחה 100%

מסמכים נדרשים:

 • תעודת חבר כנסת או תעודת גמלאי חבר כנסת

משמר הכנסת

גובה ההנחה 100%

מסמכים נדרשים:

 • תעודת עובד עם תמונה מטעם משמר הכנסת
חשוב לדעת!
 • הפרופיל הינו אישי לבעל החשבון, וכל נוסע שתוסיף לנסיעה בעת תיקוף הכרטיסים יחויב במחיר מלא ולא במחיר הנחת הפרופיל שלך.
 • לא נוכל לתת הנחת פרופיל בדיעבד. ניתן לקבל הנחת פרופיל רק מהיום בו אושר הפרופיל.
 • במידה והפרופיל מבוסס על תעודה שהיא בתוקף עד תאריך מסוים ואותו תאריך עבר, הפרופיל שלך יחזור להיות פרופיל בוגר (ללא הנחות).
 • כל נוסע המשלם עבור כרטיס נסיעה לעצמו, רשאי להעלות ילד אחד עד גיל 5 ללא תשלום, כל ילד נוסף חייב בתשלום כרטיס נסיעה (מחיר מלא). לדוגמה, אם הנוסע עולה עם שלושה ילדים מתחת לגיל 5, הוא ישלם כרטיס אחד על עצמו ולא יצטרך לשלם בעבור ילד אחד. שני הילדים הנוספים ישלמו עבור הנסיעה (מחיר מלא). במידה ושני ההורים עולים עם שלושה ילדים מתחת לגיל 5, יידרשו שלושה כרטיסים: כרטיס 1 - הורה+ילד, כרטיס 2 - הורה +ילד, כרטיס 3 – ילד.